Dr Web - בניית אתרים לרופאים - קידום אתרים לרופאים - אתרים לרופאים

Drug expenditures can be contained

ד"ר יוסי לומניצקי

ההוצאה על תרופות גדלה בקצב מואץ במדינות המערב עם שינוי שנתי של 2-10%.

מכבי שירותי בריאות, קופת החולים הגדולה בישראל, מיישמת "מדיניות חכמה" הכוללת מגוון רחב של צעדים שמטרתם להפחית את עלויות התרופות הלא חיוניות תוך שמירה על איכות מקסימלית של שירותי הבריאות.