Dr Web - בניית אתרים לרופאים - קידום אתרים לרופאים - אתרים לרופאים

האתר של - זו בריאות הציבור

מה זו בריאות הציבור?
בריאות הציבור הינה המדע והאמנות של הגנה וקידום הבריאות של אנשים ואוכלוסיות. ההתייחסות לבריאות היא במובן הרחב של המילה כמצב של רווחה גופנית, נפשית, חברתית, ורוחנית (ולאו דווקא היעדר מחלה), כולל התייחסות לכלל המרכיבים שמשפיעים על הבריאות – גורמים אישיים, חברתיים, כלכלים, פוליטים, וסביבתיים.

מטבעה, מדובר בתחום רב-מקצועי, שכולל בתוכו מגוון תחומים שונים – אפימדיולוגיה, שירותי בריאות, מדעי החברה, מדעי הסביבה ועוד.

בריאות הציבור מתייחסת למגוון רחב של בעיות המשפיעות על הבריאות, כולל: הסביבה בה אנו חיים, החברה בה אנו חיים, רגלי הבריאות האישיים של אדם, כולל מניעה וקידום בריאות ברמת הפרט.