Dr Web - בניית אתרים לרופאים - קידום אתרים לרופאים - אתרים לרופאים

ועד ארגון הרופאים העצמאיים הארצי של קופת חולים מאוחדת

האתר החדש של של ועד הארגון נועד לתת לרופאים העצמאיים מידע עדכני וכלים שיקלו על עבודתם.